Skyddsbarriärer

Skyddsbarriärer i Stockholm

Skyddsbarriärer i Stockholm

Det är inte sällan som vägar behöver dras om, repareras eller på andra sätt göras om. Inte minst sommartid brukar det ske stora projekt ute på vägarna. Om du som företagare söker skyddsbarriärer i Stockholm finns ett företag som både har ett stort och bra utbud för just dessa ändamål och dessutom som funnits länge på marknaden. Att anlita någon med bra kunskap och erfarenhet brukar vara tryggt. Det siar dessutom om att de har hög kundnöjdhet. 

Halleskogs TA-planer och etablering är ett företag som jobbar med skyddsbarriärer i Stockholm. De har GP-link 1,5, som är en tung barriär tillverkad i betong. Denna har en patenterad skarv som ger förmågan att mjukt och följsamt fånga upp ett påkörande fordon. Den är godkänd (CE-märkt) för användning i både EU och USA. Barriären har testats i klass N2 med en arbetsbredd av W5 < (1,7m). 

Bolaget grundades redan 2009 och har alltså funnits under flera år på marknaden. När de startade företaget etablerade de sig snabbt och växer fortfarande då efterfrågan på deras hyresutrustning av det material som krävs vid vägarbeten, hela tiden ökar. Under 2018 startade dessutom Vd:n tillsammans med en annan delägar  ett dotterbolag till, Halleskog och Hansson Rental AB. Dotterbolaget kompletterar det Halleskogs TA-planer tar också på sig uppdrag på egen hand. De är främst verksamma i Stockholm med omnejd och har sin lokal i Angarn nära E18.

 

 

 

Att använda sig av en etablerad och erfaren uthyrare av sådant material brukar vara tryggt som kund, då de ofta vet vad som krävs för olika jobb och man kan rådfråga dem.  Här har de också många andra produkter för uthyrning, vilket gör att man som kund kan vända sig till ett enda företaget, även om det är olika slags utrustning man behöver.  Här finns bland annat trafikreglering,  som innefattar bland annat olika typer av skyttelsignaler för utställning.