fönster

Att välja, installera och underhålla fönster från BonusFönster

Att välja, installera och underhålla fönster från BonusFönster

editorial

Att välja rätt fönster för ditt hem är en viktig investering i både komfort och energieffektivitet. Fönstren är en central del i en byggnads arkitektur och påverkar både husets utseende och känsla, samt inomhusmiljön. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du väljer rätt fönster från varumärket BonusFönster, installationsprocessen, och hur du underhåller dem för att maximera deras livslängd och funktion.

Välja rätt fönster för ditt hem

Att välja rätt fönster från bonus fönster kan kännas överväldigande med de många modeller, material och glastyper som finns tillgängliga. Först är det viktigt att förstå vad som är viktigt för just ditt hus och dina behov. Är energieffektivitet i topp på listan? Letar du kanske efter ljudreducerande fönster, eller är design och stil det som är av största vikt?

Materialval

Ett fönsters material påverkar inte bara dess utseende, utan även dess prestanda och underhållskrav. Träfönster ger en klassisk estetik och kan vara mycket energieffektiva, men de kräver mer underhåll än fönster av aluminium eller PVC, som tål väder och vind bättre. Kompositfönster som kombinerar både trä och aluminium blir alltmer populära då de erbjuder det bästa av två världar; skönheten och isoleringsförmågan hos trä, samt aluminiumets hållbarhet och låga underhåll.

Glasval

När det gäller själva glaset är det idag nästan standard med energieffektivt isolerglas. Det kan vara dubbelglas eller trippelglas, där luft- eller gasfyllda utrymmen mellan glasskivorna minskar värmegenomgången. U-värde är ett mått du bör känna till, vilket indikerar hur bra ett fönster isolerar. Lägre U-värde innebär bättre isolering.

fönster

Installation av fönster

Att installera fönster är en process som kräver noggrannhet och kunskap. Det är viktigt att installationen görs korrekt för att fönstren ska fungera som de ska och för att garantin ska gälla.

Måttagning och förberedelse

Innan nya fönster installeras måste rätt mått tas och rätt typ av fönster bestämmas. Det är centralt att mäta noggrant och ta hänsyn till eventuella särdrag hos väggkonstruktionen. Förberedelsearbete kan också inkludera att ta bort gamla fönster och se till att installationsytan är ren och jämn.

Installation

Installationen bör utföras av en professionell för att säkerställa att det är korrekt tätat och isolerat. Det handlar inte bara om att sätta in fönstret i öppningen, utan likaså att säkra att det är vinkelrätt, ordentligt fastsatt och att eventuella karmar och lister är korrekt monterade.

Underhåll av dina fönster

Efter att fönstren är installerade är det avgörande att de underhålls på rätt sätt för att förlänga deras livslängd och behålla sin funktion och utseende.

Rengöring och inspektion

Det är viktigt att regelbundet rengöra dina fönsterrutor och karmar för att förhindra ackumulering av smuts och skräp som kan orsaka skador över tid. Det är även smart att inspektera dina fönster årligen för eventuella tecken på skador som måste åtgärdas, såsom tätningar som måste bytas eller röta i träkarmar.

Reparationer och utbyten

Trots noggrant underhåll kan det bli nödvändigt med reparationer. Särskilt i äldre fönster kan det röra sig om utbyte av trasiga snören eller beslag. Om skadorna är omfattande kan det bli aktuellt att byta ut hela fönstret.