Reglerventiler

Lagom bäst med reglerventiler

Lagom bäst med reglerventiler

Det brukar heta att lagom är bäst. Inte för mycket och inte för lite, men exakt lagom. En del påstår att begreppet ”lagom” är någonting typiskt svenskt och inte motsvaras av något annat internationellt ord. Wikipedia definierar ordet som ”varken för mycket eller för litet”, ”utan överdrift”, ”för ändamålet ’lämplig’ storlek, mängd”. För att nå just ”lagom” krävs det att någonting, antingen du själv eller någonting externt, ser till att det inte blir just för mycket eller för lite utan lagom. Ett exempel på en sådan extern faktor som ser till att hålla lagom till lagom är regleringsventiler.

 

Ventilen behöver hjälp


Jo, så är det faktiskt. Ventiler är ett ordboksexempel på någonting som innehåller ett flöde som antingen kan ökas eller minskas. Men det kan också hållas på exakt det flöde eller den kraft du önskar, eller så nära som möjligt. Det går dock inte av sig själv utan ventilen behöver hjälp. Reglerventilen är den hjälpen som krävs. Den är en av de allra viktigaste delarna av en ventil då den direkt hanterar flödet av det innehåll som går i systemet, om det så är gas, ånga, vatten eller kanske till och med något farligt kemiskt innehåll. Reglerventilen ser till att ventilen inte överbelastas.

 

 

Rådgör med experter


Enkelt fixat då ju! Det är bara att skaffa en sådan där reglerventil så blir allt så där härligt lagom precis som man vill ha det. Jo, men det är inte riktigt så enkelt. Välj inte första bästa reglerventil, utan tänk noga efter vilken du ska välja. Detta behöver du göra eftersom du behöver ta hänsyn till en rad faktorer. Inte minst vilken ventil- och ställdonstyp som är lämpligast för just din ventil. Du måste också väga in bland annat processdatan i ekvationen. Det som rekommenderas är att du vänder dig till en expert för rådgivning, exempelvis företaget Askalon.