säkerhetsdörrar

Inbrottssäkra ditt hem med säkerhetsdörrar

Inbrottssäkra ditt hem med säkerhetsdörrar

De senaste åren har säkerhetsdörrar blivit allt vanligare. Men vad är egentligen en säkerhetsdörr? En säkerhetsdörr är en dörr som är menad att skydda mot inre och yttre faror av olika slag. Det kan handla om eld såväl som inbrottsförsök. 

En säkerhetsdörr kan alltså anses vara en skyddande barriär mellan dig och din bostad samt resten av världen. Eller föreställ dig att en säkerhetsdörr är en riktigt lättskött skyddsvakt.

Säkerhetsdörrar användes tidigare främst i flerfamiljshus, men har med tiden även blivit ett vanligt förekommande inslag på villor och andra enfamiljshus. Läs vidare för att lära dig mer om säkerhetsdörrar. 

 

Säkerhetsdörrar vs vanliga dörrar

En säkerhetsdörr skiljer sig från så kallade vanliga, traditionella dörrar på flera sätt. En stor skillnad är att en säkerhetsdörr är nästintill omöjlig att bryta upp. Detta beror både på dörren i sig och det faktum att säkerhetsdörrar har extra säkra lås. 

Säkerhetsdörrar är bredare än vanliga dörrar, vilket gör dem svårare att ha sönder eller bryta upp på olika sätt. Den ökade bredden innebär även att säkerhetsdörrar reducerar ljud väl. Det är en fördel inte minst i flerfamiljshus där lyhördhet kan vara riktigt störande. 

Säkerhetsdörrar skyddar också mot eld och brandrök. De är konstruerade för att kunna stå emot brand och hindra att brandrök tar sig in genom dörren i minst 30 minuter. 

 

Såhär säkra är säkerhetsdörrar

Går det att garantera att säkerhetsdörrar är så pass säkra som de påstås vara? Ja, faktiskt. I Sverige finns det nämligen ett väletablerat certifieringssystem för just säkerhetsdörrar när det gäller inbrottssäkerhet. För att erhålla certifieringen måste en rad kriterier uppfyllas. 

Dessutom är det numera lag på att alla dörrar som installeras i flerfamiljshus ska kunna hålla ute både brand och brandrök. Allt detta innebär att du som funderar på att köpa en säkerhetsdörr kan lita på att den kommer leva upp till sitt namn.