geoteknisk undersökning

Gör en geoteknisk undersökning innan husbygget drar igång

Gör en geoteknisk undersökning innan husbygget drar igång

Att bygga ett helt nytt hus innebär väldigt mycket planering, otroligt många beslut och kräver väldigt mycket kunskap. Det allra bästa är såklart att anlita ett eller flera företag som sköter allt det praktiska och som har koll på vad som behövs, men det kommer fortfarande krävas att man fattar många beslut efter vägen. Det är såklart också viktigt att göra allt i rätt ordning för att undvika dubbelarbete och onödigt höga kostnader. Därför är det klokt att börja med marken där huset ska stå.

En geoteknisk undersökning ger viktig information om marken

För att kunna bygga ett hus så krävs såklart en tomt, men det kan skilja sig väldigt mycket mellan olika tomter. Det är ofta bra att gå runt på en tomt man köpt för att känna av hur man vill att huset ska placeras. Vilken del av huset vill man ha i vilket vädersträck och åt vilket håll finns den finaste utsikten?

geoteknisk undersökning

Det är dock inte bara vad som finns ovan mark som man ska fokusera på, det är också viktigt att ta reda på hur det ser ut en bit ner i marken. Även om marken känns hård på ytan så kan det vara ett helt annat läge bara några centimeter ner. Därför finns det ofta krav på att man ska utföra en geoteknisk undersökning för att få bygglov. 

Erfaret företag som utför geotekniska undersökningar

En geoteknisk undersökning görs för att man ska få tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att kunna förbereda för optimala förhållanden gällande den planerade byggnationen. Genom att anlita ett professionellt företag som kan samla in dessa uppgifter och analysera dem så kan man också få välgrundade förslag på bästa grundläggningslösning.

Geogrund är ett företag som utför noggranna markundersökningar åt både företag och privatpersoner. Deras undersökningar och rekommendationer ger mycket goda förutsättningar för en stabil grund.