Behandlingshem Skåne

Ett behandlingshem i Skåne blir räddningen

Ett behandlingshem i Skåne blir räddningen

Har du en släkting, vän eller partner som inte kommer ur sitt missbruk på egen hand, finns det hjälp och chans till rehabilitering. Behandlingshem i Skåne har strategier för att hjälpa både den drabbade och de anhöriga att kunna reda ut situationen med bibehållen värdighet, och det ger framtidstro och hopp om tillfrisknande. Det är fullt möjligt att leva ett bra liv med fungerande sociala kontakter, glädje och nykterhet. 

Ofta, men inte alltid, finns det bakomliggande orsaker till att en människa känner sig så stressad att det upplevs som en lättnad att konsumera och missbruka socker, alkohol, spel, läkemedel eller narkotika. Detta leder ibland till ett blandmissbruk, där inte ens de närmaste vet omfattningen eller har kontroll. 

Stöd åt de anhöriga är lika viktigt 

Kontakta ett bra behandlingshem som har erfarna och kunniga terapeuter. Där har de kvällsmottagning, så att man kan sköta sitt jobb på dagtid. De har ofta också en speciell verksamhet för anhöriga som har en släkting eller vän som har fastnat i ett osunt beteende.

Det är också viktigt att poängtera hur lätt man blir medberoende, och många anhöriga behöver stöd för att bryta onda cirklar. Bara att ha någon att prata med kan underlätta betydligt, för det är ofta ett dolt missbruk som till varje pris döljs på jobbet eller i sociala sammanhang.

Rehabilitering via jobbet 

Många företag är beredda att hjälpa till med rehabilitering av en värdefull anställd, och man ska komma ihåg att sjukskrivningar är en stor kostnad för arbetsgivaren. Kan man få någon på fötter gör man dessutom en bra samhällsinsats, och företagshälsovården brukar finnas med som ett stöd.

Genom att den anställde får hjälp hos ett behandlingshem i Skåne, får både företaget och familjen den professionella hjälp de så väl behöver. Den som fullföljer en behandling har alla möjligheter att bli helt återställd och rehabiliterad.