byggnadssmide

Byggnadssmide för industri och offentliga miljöer

Byggnadssmide för industri och offentliga miljöer

editorial

För den som ska bygga en fastighet eller industribyggnad finns det särskilda krav på material. Bland annat måste de stommar av stål som håller upp själva byggnaden vara kvalitetssäkrade och uppfylla ett särskilt regelverk. Men också annat byggnadssmide som balkongräcken, pelare, trappräcken och inbrottsgaller måste uppfylla dessa särskilda krav och regler. Detta för att byggnaderna ska vara säkra att vistas i och tåla påfrestningar. Men också för att försäkringar ska gälla. 

Det finns särskilda företag som är specialiserade på byggnadssmide och som utför uppdrag för såväl företag som kommuner, regioner och privatpersoner. De arbetar med specialbeställningar och kan tillverka det mesta i material som stål, rostfritt och aluminium. Exempelvis kan moderna trappräcken i byggnadssmide bli en fin kontrast till annan inredning i ett äldre hus. Men det går även att tillverka staket, trappor, trädgårdsgrindar, rumsavdelare och mycket annat i byggnadssmide. 

 

Särskilt utbildade svetsare specialiserade på byggnadssmide

Det är viktigt att allt byggnadssmide är av god kvalitet och uppfyller de särskilda krav som ställs. Därför bör man anlita ett professionellt företag där svetsarna har särskild utbildning i att svetsa i stål. Då tillverkningen för svetsarna består av vissa riskmoment ska företagets personal även ha tillgång till ordentlig säkerhetsutrustning och också vara utbildade och ha ett säkerhetstänk. Detta då det är mycket som kan gå fel och allvarliga arbetsplatsolyckor kan ske. 

 

 

Ta in offerter från mer än ett företag, men glöm inte bort kvaliteten

Det finns flera företag som tillverkar stommar av stål och annan inredning i byggnadssmide. Det kan därför vara bra att ta in offerter från mer än en tillverkare och jämföra priser mellan dem. Men det är viktigt att också försäkra sig om att företaget är certifierat och uppfyller de särskilda krav som föreligger i tillverkningen av byggnadssmide. Vissa tillverkare av byggnadssmide har också ett miljötänk genom hela tillverkningen.