trädfällning Malmö

Trädfällning i Malmö

Trädfällning i Malmö

Det finns flera anledningar till att man ibland måste ta ned träd. Det händer inte alltför sällan att träd växer så pass mycket att det skadar elledningar och intilliggande hus. Man kan även behöva såga ned träd för att man behöver ha marken till annat, som exempelvis att bygga ett hus eller anlägga ett trädgårdsland. Ibland blir träd tyvärr också sjuka och kan av den anledningen behöva tas bort. 

Sjuka träd kan sprida smitta vidare till andra träd men blir ofta också försvagade och knäcks lätt, och kan då skada både människor och djur. Som markägare är man ansvarig för säkerheten och de träd som står på tomten, och har man sjuka och försvagade träd bör man ta ned dem så fort som möjligt. 

Vid trädfällning i Malmö och andra mer tättbebyggda kommuner, är det viktigt att man även tänker på säkerheten vid fällningen och tar hjälp av ett professionellt företag. De kan såga ned trädet bit för bit och lyfta ned det med hjälp av en lyftkran. 

Ibland måste man ansöka om tillstånd från kommunen

På den egna tomten får man vanligtvis fälla träd, men i en stad som Malmö kan det tänkas att man först måste ansöka om tillstånd från kommunen. Detta eftersom träd som står inne i städer eller i samhällen ofta ingår i planeringen för området. Vissa stora träd kan även hysa skyddade arter som insekter och fladdermöss, och får därför heller inte tas ned hur som helst. Därför gör man bäst i att alltid kolla med sin kommun innan man fäller ett träd.

Innan man beställer en trädfällning kan det vara bra att kolla runt och jämföra priser mellan olika företag. Ibland kan det också löna sig att gå ihop med grannen om denne också behöver få träd fällda. Som privatperson kan man också använda sig av rot-avdraget på själva arbetskostnaden.