virussanering

Med bra smittskyddsrutiner och virussanering håller vi oss friska från virusinfektioner

Med bra smittskyddsrutiner och virussanering håller vi oss friska från virusinfektioner

Virus, svamp och bakterier. Även om de alltid funnits, så har de väl sällan känts mer verkliga

än när pandemin drog igång 2020. Trots att de inte går att se, så kan man lätt föreställa sig dem. Vem vet inte hur ett covid-19 virus ser ut idag, trots att man inte sett det med blotta ögat? 

Men framför allt ser vi effekterna av dem – sjukdomar. Forskare är oense om huruvida virus ska räknas som levande organismer eller ej. De måste nämligen ha en värdcell för att kunna föröka sig och sprids via kroppsvätskor. Det är människor och djur som tillhandahåller värdcellerna, men det kan gå att undvika.

Smittskyddsrutiner

Covid-19 är nog det virus som de flesta tänker på när man pratar om virussjukdomar, men fler virus finns och kommer att dyka upp. Säsongsinfluensan och callicivirus (kräksjukan) är inte heller att leka med. Samtliga smittar innan man utvecklat symtom och själv förstår att man är sjuk. Sättet att komma tillrätta med virus handlar därför om god hygien och smittskydd. 

 

 

Man ska hålla sig hemma om man har influensasymtom, hålla skyddsavstånd och undvika att besöka personer som tillhör riskgrupper. Men det kan också handla om regelrätt virussanering. Viruset har tagit sig in på en plats och det måste bort. Det som inte går att se ska alltså bekämpas. 

Desinfektion och virussanering

I lokaler som är viktiga att hålla virusfria bör man ha rutiner för regelbunden virussanering. Man kan då ta hjälp av företag som exempelvis:  https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering . Ytor som personer regelbundet kommer i kontakt med ska nämligen regelbundet desinficeras. 

Det handlar om kontaktytor som tagytor och föremål som vi tar på. Dörrhandtag är ett exempel på en vanlig tagyta. Vet man att en lokal utsatts för smitta, så blir det naturligtvis ännu viktigare med virussanering. Då räcker det inte med punktsanering, utan hela lokalen kan behöva saneras.