invaliditetsintyg

Glöm inte att skaffa ett invaliditetsintyg

Glöm inte att skaffa ett invaliditetsintyg

Ordet invalid beskriver ett tillstånd där du har en begränsad förmåga att arbeta eller utföra vardagliga sysslor inom eller utanför hemmet. Den begränsade förmågan kan vara psykisk eller fysisk och bedöms i en skala. Därför kan det ses som invaliditet gällande ett intyg, men du kanske inte själv upplever det så. Eller att din omgivning har den uppfattningen. Skalan går sedan hela vägen dit där du behöver full assistans för alla dina göromål.

En invaliditet kan vara medfödd. Men det kan även vara något som sker under livet på grund av en skada, en sjukdom eller något annat som händer. Om påverkan blir bestående så räknas den som en invaliditet och kan därmed innebära en rad åtgärder inom stöd och hjälp, som du kan behöva. Det kan vara en personlig assistent, medicinsk hjälp och personal, utrustning och hjälpmedel, ekonomiskt stöd med mera. Allt för att du ska kunna fungera bättre.  

Utbetalning på försäkring

Allt om invaliditetsintyg kan du hitta på exempelvis https://www.invaliditetsintyg.se/. Det är ett intyg som du använder dig av för att få utbetalning från en olycksfallsförsäkring om du fått en bestående funktionsnedsättning på grund av en olycka. Eftersom det ska vara ett bestående tillstånd så brukar du få vänta tills det gått ett år, innan du kan få en bedömning. Det beror på att många funktionsnedsättningar läker eller går över efter en tid.

Men även om det tar ett tag så är säkert utbetalningen alltid välkommen, när den än kommer. Det är pengar som du kan använda dig av som ersättning för eventuellt inkomstbortfall, förändringar i ditt hem som behövs för att du ska kunna fungera bättre, eller något annat. Men om det behövs så kan du även få hjälp och stöttning från sjukvården och samhället i övrigt. Det är inget som påverkar eller påverkas av en utbetalning på en försäkring.