kemikalieskåp

Förvaring för vätskor

Förvaring för vätskor

Ett kemikalieskåp är ett speciellt utformat skåp som man använder till att förvara farliga vätskor i. Det som förvaras kan vara flaskor med medel som är giftiga att inandas, farliga att få på huden eller medel som är brandfarliga. Genom att stänga in dem i ett eget skåp kan man ha bättre kontroll över hur dessa medel sprids och hanteras. Kemikalieskåp är något som används på många olika platser, eller helt enkelt där man förvarar en större mängd kemikalier. Det kan vara i butiker som säljer kemikalierna, i skolors kemisalar, industrier och verkstäder.

 

Hur skåpen fungerar

Det finns lite olika funktioner på ett kemikalieskåp. Man kan ha ett skåp som endast är stängningsbart eller skåp som har någon typ av ventilation. Det går även att ha en kylning på skåpet. Alla typer av skåp kan man dessutom få som låsningsbara om så önskas. En extra fördel med att ha ett kemikalieskåp är att man alltid vet var kemikalierna är ifall små barn finns i lokalerna eller om brand skulle utbryta. Det finns också möjlighet att i anslutning till, eller i skåpet, förvara information om vätskorna för hantering och aktion vid en eventuell skada eller läckage.

 

 

Olika slags kemikalier

Om man undrar vilka typer av vätskor som passar i ett kemikalieskåp så kan man undersöka vilka vätskor som står i ett kemikalieskåp då man köper dem i butiken. Och om man köper kemikalierna på annat sätt så ska det alltid finnas ett tillgängligt produktblad som man kan läsa. I hemmet händer det att man har vätskor som är brandfarliga eller farliga att förtära, inandas eller få på huden. Men få har kemikalieskåp i sina hem. Viktigt är då att man åtminstone förvarar de farliga vätskorna så att barn eller djur inte kan komma åt dem och att man undviker förvaring nära öppen eld, hög värme, solsken eller någon annan värmekälla.