undersökningar

Behöver du hjälp med marknadsundersökningar?

Behöver du hjälp med marknadsundersökningar?

Marknadsundersökningar är ett vanligt sätt för företag att undersöka vad kunder, både befintliga eller potentiella, tycker eller tänker i olika frågor. Kanske vill man ta reda på vad befintliga kunder anser om en viss produkt, eller så håller man på att ta fram en ny produkt och vill veta mer specifikt vad framtida kunder vill ha. Oavsett vilket så är marknadsundersökningar bra för att få svar på de frågor man har. Det finns flera sätt att utföra en marknadsundersökning. Man kan till exempel göra webbenkäter, telefonintervjuer, intervjuer på stan eller fokusgrupper

Olika metoder har olika fördelar. Med en webbenkät når man många människor, medan det kan vara svårare att hitta folk som vill bli intervjuade ute på stan. I en muntlig intervju av något slag kan man ställa följdfrågor spontant, något som inte kan göras i en webbenkät. Och i en fokusgrupp finns utrymme för utförligare frågor och svar än i en kort intervju på stan. 

 

 

Ta hjälp av någon som är specialiserad på marknadsundersökningar

Man kan genomföra marknadsundersökningar på egen hand om man vill. Men om man önskar att nå ut till människor utanför de egna kommunikationskanalerna kan det vara en fördel att ta hjälp av ett externt företag som utför marknadsundersökningar. Företagen som utför marknadsundersökningar har ju stor erfarenhet kring just det, och vet därför hur de ska göra det så bra som möjligt. Det gäller att veta hur man når ut till människor, bestämmer vilka frågor som ska ställas, och hur man ens ska gå tillväga. Sådant kan vara svårt att veta för vem som helst.

Genom att ta hjälp av ett företag som har specialiserat sig på marknadsundersökningar kan man få hjälp med att få de svar man behöver. Och får man de svar man behöver från kunderna, då har man goda förutsättningar att utveckla sitt företags varor och tjänster. Och få nöjdare kunder.